Intézményünk

Az Egészségmegőrzési Központ  2021. március 1-től egészségügyi szolgáltató.

Intézmény története.

Az Egészségmegőrzési Központ 1992 óta, mint önkormányzati intézmény egészségfejlesztési és mentálhigiénés feladatokat lát el Dunaújváros oktatási, egészségügyi és szociális intézményeiben, és nyújt alacsony küszöbű szolgáltatásokat a város lakóinak.

Az intézményben dolgozó team pszichológusokból, szociálpedagógusokból, mentálhigiénés szakemberekből áll. A dunaújvárosi iskolákban ismertek és keresettek programjaink, melyeknek célja a prevenció. A prevenció akkor hatékony, ha minél korábbi életformában, illetve a megfelelő életkori, fejlődési szakaszban hat az egyénre. Ezért legfontosabb célcsoportunk a gyerekek és a fiatalok, azaz az általános- és középiskolai korosztály. Fontosnak tartjuk, hogy a város valamennyi iskoláskorú gyermekét és fiatalját elérje az egészségnevelési és mentálhigiénés programunk.

Egyre több az életvezetési, alkalmazkodási, lelki válságba került ember. A hagyományos értelemben vett „tanácsadás”, sok esetben eredménytelennek bizonyul. Az emberek a legjobb, a legracionálisabb tanácsot sem fogadják meg, vagy ha igen, újabb kudarc éri őket a megvalósításkor (pl. „ne dohányozz!”, „Foglalkozzon többet a családjával, gyermekével!”, „Keress munkahelyet!”).

Azért használjuk szívesebben a konzultáció kifejezést, mert ez egyenrangúságot, kölcsönösséget feltételez a szakemberek és a segítséget kérő együttes tevékenységében.

Komolyan gondoljuk, hogy mindenki elsősorban saját maga felelős egészségéért, életéért. A segítségnek azokat a módszereit alkalmazzuk, amelyek személyközpontúak, problémaorientáltak és rövid idő alatt a lehető legtöbb terápiás jellegű segítséget nyújtják.

Szakembereink sokoldalú, speciális és magas szintű képzettsége különleges értéket képvisel.

Az intézmény kidolgozta saját minőségbiztosítási és teljesítmény-értékelési rendszerét, tevékenységéről évi rendszerességgel számol be az Önkormányzatnak. Az évek folyamán kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki a város és városkörnyéki iskolákkal, intézményekkel, szakemberekkel, pedagógusokkal. Jól bejáratott rendszer szerint történik az együttműködés. Programunk minden iskolába eljut, minden osztályfőnök személyre szólóan megkapja, így lehetősége van kérni azt. A közös pályázatok során még szorosabbra fűztük a kapcsolatot, melynek eredményeképpen újabb és újabb lehetőséget biztosítunk az együttműködésre.