• Álláshirdetés

  Az Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.)

  „Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló” 2000.évi C. törvény alapján

  pályázatot hirdet
  ISKOLAORVOS

  munkakör betöltésére

  Jogviszony időtartama:   határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő, heti 40 óra

  Munkavégzés helye:        Egészségmegőrzési Központ és az iskolaorvosi körzethez tartozó oktatási intézmények orvosi rendelői

  Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: iskolaorvosi feladatok ellátása

  Illetmény és juttatások:   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „Egyészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló” 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:  

  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában előírt iskolaorvosi feladatokat – lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező –háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, szakiskolában és szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat.
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság
  • egészségügyi alkalmasság

  Előny: iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

  A pályázathoz csatolandó iratok:

  • motivációs levél
  • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

  Munkakör betölthetőségének időpontja: Megbeszélés szerint, de legkésőbb 2024. május 1-jétől

  Pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 31.

  Pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 15.

  Pályázat benyújtásának módja:

  • elektronikus úton a kozpont@emkdunaujvaros.hu e-mail címre vagy
  • postai úton az Egészségmegőrzési Központ 2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. sz. címre

  Pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást nyújt Vargáné Kocsis Anikó intézményvezető a kozpont@emkdunaujvaros.hu e-mail címen vagy a 06 25 412-123-as telefonszámon.

  A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Comments are closed.