• Újra Kortársképzés indul az Egészségmegőrzési Központban

  ÚJRA kortárssegítő képzés az Egészségmegőrzési Központban

  a  jelentkezők kiválasztásánál az osztályfőnökök segítségére számítottunk.

   

  1. március 19-23. között újra kortárssegítő képzés lesz 10. évfolyamosoknak az Egészségmegőrzési Központban

  A képzés szervezésekor törekszünk arra, hogy a város összes középiskolájából érkezzenek diákok, és lehetőség szerint minden tizedik osztályból legalább egy fő bejusson a képzésre.

  A kiválasztásnál/felkérésnél az osztályfőnökök segítségét vettük igénybe, hiszen ők jól ismerik a tanítványaikat.

  Olyan diákokat várunk…

  • akiket társaik megértőnek, segítőkésznek, megbízhatónak, mások problémája iránt nyitottnak ismernek
  • akikről tudható (érezhető), hogy a hozzá forduló társait meghallgatja, szívesen beszélget velük
  • személyes motivációjuk a segítés (személyiségükhöz hozzá tartozik a segítő attitűd)
  • akiknek jó a kommunikációs készsége
  • akik tudják vállalni a képzés kereteit (egy hét igazolt hiányzás az iskolából a képzés hetében, kéthetente kortárssegítő csoporton való részvétel-szerda délutánonként fél 4-5 óráig)
  • akik nyitottak, érdeklődők, lelkesek
  • akik olyan pályán szeretnének elhelyezkedni, ahol hangsúlyos az emberekkel való kapcsolat, kommunikáció, vagy akik „segítő” hivatást (egészségügy, szociális munka, pszichológia…) választanak majd

  (ez nem feltétele a képzésen való részvételnek, inkább a diákok számára lehet hasznos későbbi munkájukban a képzésen szerzett tudás, élményanyag)

   

  A képzés előtt csoportos interjú keretében ismerkedünk meg a kiválasztott fiatalokkal.

  Képzésünk egy része kiscsoportos formában, önismereti, személyiségfejlesztő foglalkozások keretében zajlik.

  Tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a forma hatékonyan fejleszti a serdülők pozitív énképét, verbális és nonverbális kommunikációját, konfliktuskezelési módját, együttműködési készségét, erősíti döntéshozási képességét. Az önismereti csoportfoglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok saját problémáik, érzéseik tudatosításán, feldolgozásán keresztül közelebb jussanak társaikhoz.

  A témacentrikus nagycsoportokon olyan témákat járunk körül (serdülőkor, szerelem, párkapcsolat, szexualitás, konfliktusok, függőségek), melyek aktuálisak az életükben.

  Az elméleti (beszélgetésen alapuló) képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kommunikációs gyakorlatokkal, szituációs játékokkal is kipróbálhassák magukat – ezzel is felkészülve a valós helyzetekre.

  Kortárssegítő klub

   ( A képzést követően heti rendszerességgel folyamatosan működik)

  Az egyhetes intenzív képzést követően folytatódik a csoport munkája. Heti rendszerességgel kortárssegítő klubot tartunk. A kortárssegítő klub foglalkozásain tovább halad az önismereti, személyiségfejlesztő folyamat, illetve új témaként megismerik és elsajátítják az esetmegbeszélés, esetkonzultáció technikáját. A csoportfoglalkozások tematikájának elkészítésekor figyelembe vesszük a kortárssegítők javaslatait is.

  Igazolt közösségi szolgálat

  Az Egészségmegőrzési Központ és az iskolák közötti együttműködési megállapodásnak megfelelően azoknak a diákoknak, akik részt vesznek az egyhetes képzésen, a délutáni (iskolaidőn túli) foglalkozásokra a törvényben meghatározott módon igazoljuk a közösségi szolgálatot. (15 óra)

  A kortárssegítő képzést követően heti rendszerességgel működő Kortárssegítő Klub foglalkozásait szintén igazoljuk alkalmanként közösségi szolgálatként a törvényekben meghatározott módon. (alkalmanként 2 óra)

   

   

Comments are closed.