• Nevelési értekezletek

  Cél a mentálhigiénés szemlélet erősítése, a „közös nyelv” kialakítása a preventív jellegű munkában. Pedagógusok és segítő foglalkozású szakemberek személyes ismertségének létrehozása.

  Ajánlott témakörök:

  • Az iskola és a pedagógus mentálhigiénés lehetőségei, feladata
  • A mentáhigiénés iskolai program ismertetése, tapasztalatai, a preventív munka az iskolában
  • A pedagógus mentálhigiénéje
  • A pedagógiai és mentálhigiénés módszerek hasonlósága, különbözősége
  • A mentálhigiénés konzultáció technikája
  • A városi drog- és bűnmegelőzési stratégia bemutatása
  • Az iskola és a pedagógus feladatai a  prevencióban
Comments are closed.