• Munkacsoport az életvezetési ismeretek és készségek tanárfelkészítő tréningen kiképzett pedagógusoknak

    A kiképzett pedagógusok sok módszertani és elméleti ismerettel gyarapodtak a képzések során, jogosítványt is szereztek ahhoz, hogy iskolájukban drogprevenciós órát tarthassanak. A dunaújvárosi iskolákban elkészültek az egészség- és drogstratégiák – a GYISM-OM egészségfejlesztési és drogprevenciós pályázata kapcsán. Az iskolák pedagógusai és az Egészségmegőrzési Központ szakemberei rendszeres prevenciós foglalkozásokat tartanak a diákoknak.

    Ehhez nyújtunk segítséget a pedagógusoknak azzal, hogy munkacsoportot szervezünk havi rendszerességgel. A prevenciós órák tematikáját, módszereit részletesen megbeszéljük, a szituációs játékokat kipróbálhatják. Saját élményt és tudást is szereznek arról, hogy a különféle didaktikai játékokat hol, mikor és miért alkalmazzuk, ezzel segítjük a pedagógusok – tréningen megszerzett – ismeretének elmélyítését.
    Az előző évek tapasztalata, hogy jó hangulatú konzultáció folyt, a prevenciós foglalkozásokon szerezett tapasztalatok és élmények megbeszélése kapcsán. Különösen azt tartjuk fontosnak, hogy a pedagógusok új szerepkörben (facilitátor) kipróbálhassák magukat, amely talán a legnehezebb, hiszen nagyon tudatos odafigyelést igényel ez a fajta foglalkozás vezetés a tanártól. Fontosnak tartjuk, hogy a kiképzett pedagógusok, (akik több százan vannak már az évek során) a megszerzett tudást alkalmazzák is iskolájukban a diákjaik körében, hiszen a prevenció olyan eszköz a kezükben, amely lehetővé teszi, hogy a ránk bízott gyerekek, fiatalok egészséges és boldog felnőtté váljanak.

Comments are closed.