Mi a mentálhigiéné?

A mentálhigiéné, magyarul „lelki egészség” fogalma a kiegyensúlyozott, egészséges lelki élet megteremtésére irányuló tevékenységek gyűjtőneve. Konkrét definíció nehezen adható, mivel tömérdek összetevőből áll. Röviden egyfajta testi, szellemi, lelki és szociális jóllét egyensúlyára törekvő hozzáállásként nevezhetjük meg. Egy szemléletmódot testesít meg, amely az egészség fenntartására összpontosít, ahelyett, hogy a betegségből, hiányokból indulna ki (a kezdetben orvosi fogalomként indult mentálhigiéné a ’80-as, ’90-es évekre már átesett a szemléletváltáson).

A mentálhigiéné feladata a lelki egészség elősegítése és megőrzése, illetve azon ismeretek és intézkedések felhasználása, melyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására.

Konzultáció egy szakemberrel:

A mentálhigiénés szemléletben – egyéni bejelentkezés alapján – lehetőség nyílik a személyes konzultációra. A segítő kapcsolat alapja az empátia, a feltétel nélküli elfogadás, a kongruencia (őszinteség, hitelesség). Ezen keresztül a segítő beszélgetés egy hatékony, mélyebb kommunikációs forma. Olyan párbeszéd, amelyben tudatosulnak a segítséget kérő érzései, egyre árnyaltabban látja önmagát, és ezáltal környezetét is, megtalálja saját megoldását az eddig elviselhetetlennek tartott helyzetre. Az egyén saját erőforrásai révén lesz képes saját élete megváltoztatására.

Kulcsszavai: meghallgatni, megérteni, elkísérni – a másik tudatosításának kísérőjévé válni.

Segít olyan helyzetekben, amelyekben az a cél, hogy a kliens képes legyen túljutni a szenvedő, tehetetlen, cselekvésben akadályozott állapoton, átcsoportosítva személyisége erőforrásait, pozitív értelemben elfogadja magát, megbékéljen magával, és így hatékonyabban tudja követni kitűzött életcélját