Veszélyeztetett diákok számára

VESZÉLYEZTETETT DIÁKOK SZÁMÁRA FEJLESZTŐ CSOPORT- FOGLALKOZÁSOK

Az iskoláknak ajánlott programjaink közé vettük fel a társas kapcsolatok témán belül a konfliktus és agresszió kezelést, mint nagyon fontos megelőzési témát. Napjainkban egyre gyakrabban merül fel az iskolai erőszak többféle szintjének kérdése. Mindennaposak a diákok egymás közötti erőszakos konfliktus megoldásai, de a tanárok felé irányuló erőszakos cselekedetek megjelenése sem ismeretlen tényező a hétköznapokban. A média és a környezet és a családok negatív mintáinak egyre erősödő hatására a konfliktuskezelés békésebb megoldásait „tanítani” kell.

Célunk a hatékony és asszertív viselkedés tudatosításával, az összetűzések békésebb kezelésével megelőzni az iskolai erőszak megjelenését. A diákok viselkedésének korrekciója egyben prevenció a jövőre vonatkoztatva a felnőtt pozitív viselkedés minták megjelenésére.

Fejlesztő foglalkozások:

Az Egészségmegőrzési Központ munkatársai évről-évre tapasztalják az iskolai órák tartásakor, hogy sokszor nehézséget okoz – főleg a kamaszkorban – a magatartási gondokkal küzdő, agresszív viselkedési mintákkal rendelkező gyerekek integrálása az osztályközösségbe.

A fentiekre való tekintettel építettünk be a programunkba egy minimum 10 héten át tartó csoportfoglalkozás sorozatot, ami a konfliktushelyzetek felismerését és erőszakmentes megoldásainak fejlesztését tűzte ki célul. Iskolai megkeresésre készítettük el ezt a speciális, „osztályra szabott” foglalkozássorozatot, pszichológus és szociálpedagógus vezetésével.

A foglalkozások megkezdése előtti tevékenységeink:

  • Konzultáció az iskola igazgatójával, osztályfőnökkel és gyermekvédelmi felelőssel
  • Előzetes szülői értekezlet tartása tájékoztató jelleggel a fejlesztő foglalkozások tematikájával kapcsolatosan
  • Előzetes felmérések és egyéni interjúk a diákok személyiségéről, szociális helyzetükről, szerepeikről. Gyermekvédelmi lapon veszélyeztetettség és hátrányos helyzetük felmérése. Kérdőíves vizsgálat (JEPQ személyiségteszt)
  • Óralátogatásokon egyéni viselkedések megfigyelése
  • A csoportfoglalkozások mellett a változásokat egyéni beszélgetések során is nyomon követjük

Célkitűzés:

A fiatalok osztályon belüli kirekesztődésének csökkentése. Az erőszakmentes konfliktuskezelés gyakorlása, veszélyhelyzetek felismerése, egészséges viselkedési válaszok kialakítása.

Az ön- és társismeretre épülő helyzetgyakorlatok és fejlesztő, közösségépítő játékok segítik a gyermekek már meglévő maladaptív válaszainak korrekcióját.

A szülők hozzájárulása és a gyerekekkel készített interjú is feltétele a részvételnek.

 A program zárásakor: szülői értekezleten tájékoztatás a tapasztalatokról