Szülői értekezletek

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

A szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket, hogy gyermekük milyen egészségfejlesztési, mentálhigiénés programokon vesz részt az osztályfőnöki órákon.

Lehetőséget biztosítunk tematikus szülői értekezletek szervezésére is igény és érdeklődés alapján.

Lehetséges témák

  • A korosztály fejlődési sajátosságainak, mentálhigiénés problémáinak megbeszélése a szülőkkel
  • A fejlődés optimális feltételei
  • Család – iskola – gyerek konfliktushelyzetek értelmezése, kezelhetősége
  • Modellnyújtás a szülő, pedagógus és más segítő foglalkozású szakember együttműködésére, a nehézségek megbeszélhetőségére, megoldhatóságára.
  • Bizalmi légkör kialakítása, gyermekközpontúság családban, iskolában.
  • A város segítő intézményhálózatának és a mentálhigiénés lehetőségek megismertetése a szülőkkel.
  • A városi drog-, illetve bűnmegelőzési stratégia megismertetése és bemutatása.

 

Konkrét kérésre természetesen más témák is feldolgozhatók.