Nevelési értekezletek iskolákban

AZ ISKOLA IGÉNYE ALAPJÁN NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK TARTÁSA

Ajánlott témakörök:

  • Az iskola és a pedagógus mentálhigiénés lehetőségei, feladatai
  • A mentáhigiénés iskolai program ismertetése, tapasztalatai, a prevenciós munka az iskolában
  • A pedagógus mentálhigiénéje
  • A pedagógiai és mentálhigiénés módszerek hasonlósága,    különbözősége
  • A mentálhigiénés konzultáció technikája
  • A városi drog- és bűnmegelőzési stratégia bemutatása
  • Az iskola és a pedagógus feladatai a prevencióban

Cél a mentálhigiénés szemlélet erősítése, „közös nyelv” kialakítása.

Pedagógusok és segítő foglalkozású szakemberek személyes kapcsolatának támogatása.