Egészségfejlesztési és drogprevenciós tevékenység

AZ ISKOLA TANTESTÜLETÉNEK BEVONÁSA AZ
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS DROGPREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGBE

Az évek óta tartó közös munka során „kiválasztódott” egy iskolai kapcsolattartó, aki legtöbb esetben a drogkoordinátori és/vagy gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátja az iskolában. Az ő személyük és aktivitásuk, szervező és a szakmai szervezettel kapcsolattartó munkájuk biztosítja a diákoknak szóló foglalkozások lebonyolítását és a pedagógusok által választott programok egyeztetését.

Iskolai órák

Az Egészségmegőrzési Központ szakemberei által tartott órákon az osztályfőnökök is részt vesznek, így egyrészt új módszerekkel ismerkednek meg az interaktív foglalkozások során, illetve másképpen, mélyebben ismerhetik meg tanítványaikat.

Folyamatos konzultáció, hospitálás, eset- és óramegbeszélések – az iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési program megvalósításában résztvevő iskolai kulcsszereplőknek és az osztályfőnököknek.

A foglalkozásokon a diákok közösségi pozíciójának, pszichés, érzelmi, tanulási, szociális helyzetének, esetleges problémáinak észlelése történik, ez egyben a pedagógus szűrő funkciójának erősítése is.

Lehetőség van:

  • azonnali konzultációra, a helyzet oldására,  értelmezésére
  • jelzést adni a szülőknek
  • más segítő szakemberek, intézmények bevonására