• Esetmegbeszélő csoport

    A pedagógusok érzékenyítő tréningjén igényként fogalmazódott meg, hogy a különböző iskolákból szerveződött team rendszeres csoportos összejövetelek keretében esetmegbeszéléseket tartson. Havonta egy vagy két alkalommal 2,5-3 órában az Egészségmegőrzési Központ két szakemberével találkoznának a csoport tagjai.

    Várható eredmény: a jó csoport létkörre építve (mely az érzékenyítő tréningen alakult) az ismeretek gyarapodásán és szemléletváltáson túl a résztvevők szakmai identitásának, kompetencia-élményének erősödése, motiváltságának, aktivi-tásának fokozódása várható.
    Ez is a személyiségük karbantartását, lelki állapotuk javítását és a „bourn aut” megelőzését segíti. Segít továbbá a konkrét pedagógiai problémák megoldásában. A tanár-diák-szülő konfliktushelyzetek megértésében, feloldásában.

Comments are closed.