• Életvezetési ismeretek és készségek

    Ismeretszerzés a megelőzésről, a probléma tudatosítása, a közvélemény formálása, a prevenció fogalma, módszerei, stratégiái. Az első magyar iskolai alapú megelőzési tanterv tartalmi feldolgozása, szervezeti keretek, időráfordítás, a tantervi anyag elrendezése, a bővítés, alkalmazás lehetőségei.

    A tanárfelkészítő kurzus célja

    Az életvezetési ismeretek és készségek c. program pedagógiai módszereinek a trénercsoport példáját követő elsajátítása, azoknak a tapasztalatszerzési formáknak az áttekintése, amelyeknek a tanulók is részesei lesznek. A kölcsönösen egymásra ható, tapasztalatokra alapozott tanítási-tanulási mód gyakorlása. A személyiségfejlesztő program sajátosságának és a hosszú távú, folyamatos nevelési hatékonyságvizsgálat, értékelés megismerése.

    A tanárfelkészítő kurzus várható eredményei

    A résztvevők elméleti tudása gyarapodik a készségfejlesztésről, a tanulási sajátosságokról, a csoportlélektan bizonyos kérdéseiről, a megelőzésben alkalmazott megközelítési módokról, az alternatív értékelési módszerekről. A képzés során kollégáink átélik és átérzik a személyiségfejlesztés során a tanulókkal történteket, még inkább megbizonyosodnak a reális önértékelés kialakítása, az egészséges önbizalom építése, a magabiztos fellépés formáinak megtanítása jelentőségéről. A résztvevők jártasságot szereznek a kölcsönösen egymásra ható, tapasztalatokra alapozott tanítási-tanulási módszerek alkalmazásában. Érdeklődésük felkeltése nyomán a nevelők motiváltakká válnak a program bevezetésében, hogy felvértezhessék saját diákjaikat is a nélkülözhetetlen életvezetési ismeretekkel és készségekkel. A pedagógiai műhelymunka a kölcsönös tapasztalatcsere módszerével folytatódik a helyi közösség kezdeményezésére.

Comments are closed.