• Egészségnevelőt keresünk

  Az Egészségmegőrzési Központ

  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Egészségnevelő

  munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő, heti 40 óra

  A munkavégzés helye: Egészségmegőrzési Központ

  Fejér megye, Dunaújváros, Erkel kert 23.

  A munkakörbe tartozó feladatok:

  • Iskolai egészségnevelési, prevenciós foglalkozások tartása 1-12. évfolyamos diákoknak
  • Pszichológiai/mentálhigiénés programok (Tanácsadások, Képzések, tréningek, Klubok, csoportok, Esetmegbeszélések)

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Egyetem/főiskola: pszichológus, vagy mentálhigiénés szaktanár, vagy pszichopedagógus, vagy szociálpedagógus

   Az elbírálásánál előnyt jelent:

  Pszichológusi végzettség. valamint a csoportvezetői, tréneri, egyéni esetvezetésben szerzett szakmai tapasztalat

  Elvárt kompetenciák:

  Rugalmasság, a team munkában, csoportmunkában való jártasság, innovációs szemlélet, nyitottság az új befogadására, jó szintű kommunikációs képesség, magas szintű tolerancia, önálló döntéshozatali képesség.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motívációs levél, a munkába álláshoz erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, az Egészségmegőrzési Központ címére, 2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.
  • Elektronikus úton Kleinné Németh Judit intézményvezető részére az egmeg92@gmail.com e-mail címen keresztül.

   Az elbírálás módja, rendje:

  Állásinterjún való részvételt követő munkáltatói döntéshozatal.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

  A kiírással kapcsolatosan további információt Kleinné Németh Judit nyújt, az 25/412-123-as telefonszámon.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

  A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:

  A személyes interjút követően 2016. december 1.

Comments are closed.