Kiválasztott kategória: Szolgáltatások

 • Nevelési értekezletek

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Cél a mentálhigiénés szemlélet erősítése, a „közös nyelv” kialakítása a preventív jellegű munkában. Pedagógusok és segítő foglalkozású szakemberek személyes ismertségének létrehozása. Ajánlott témakörök: Az iskola és a pedagógus mentálhigiénés lehetőségei, feladata A mentáhigiénés iskolai program ismertetése, tapasztalatai, a preventív munka az iskolában A pedagógus mentálhigiénéje A pedagógiai és mentálhigiénés módszerek hasonlósága, különbözősége A mentálhigiénés konzultáció […]

  Bővebben...
 • Folyamatos konzultáció, hospitálás, eset- és óramegbeszélések

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Az iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési program megvalósításában résztvevő iskolai kulcsszereplőknek és az osztályfőnököknek. A foglalkozásokon a diákok közösségi pozíciójának, pszichés, érzelmi, tanulási, szociális helyzetének, esetleges problémáinak észlelése is megtörténik. Ez egyben a pedagógus szűrő funkciójának erősítése. Lehetőség van: azonnali konzultációra, a helyzet oldására,  értelmezésére jelzést adni a szülőknek más segítő szakemberek, intézmények bevonására

  Bővebben...
 • Iskolai órák

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Az osztályoknak az Egészségmegőrzési Központ szakemberei által tartott órákon az osztályfőnökök is részt vesznek, így egyrészt új módszerekkel ismerkednek meg az interaktív foglalkozások során, illetve másképpen más mélyebben ismerhetik meg tanítványaikat. Az iskolai órák tematikája évfolyamonként más-más. Minden korosztálynak az életkoruknak leginkább megfelelő témákat ajánlunk. Ezzel egyrészt elkerüljük, hogy egy-egy programmal a szükségesnél gyakrabban, míg […]

  Bővebben...
 • Önismereti csoport serdülőknek

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Serdülőknek, fiataloknak

  A serdülő és fiatal korosztály önismereti igényét, önelfogadását, mások megértését és megismerését segítő csoportos forma. A foglalkozásokon játékos formában a belső tartalmak feltárása verbális és dramatikus technikával történik a korosztály igényeihez igazodva. A csoportos forma, a csoport történéseken keresztül az egyéni élményfeldolgozást, személyiségfejlődést szolgálja, illeszkedve az intézmény prevenciós szemléletéhez. A kiemelten problematikus serdülő korosztály életkori […]

  Bővebben...
 • Kortárssegítő képzés

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Serdülőknek, fiataloknak

  Új megközelítési mód mentálhigiénés munkánkban, a 2000-ben szerveződött KORTÁRSSEGÍTŐ KÉPZÉS. Legfontosabb célcsoportunk a serdülő korosztály. A kóros állapotok megelőzésére, elismerve a kortárs tényezők szerepét a segítő munkában – a képzésen résztvett fiatalokkal igyekszünk együttműködni. A képzés 100 órás (60 óra intenzív ismeretszerzés és tréning, 40 óra konzultáció) a tizedik osztályos fiataloknak azzal a céllal, hogy […]

  Bővebben...
 • Pszichológiai konzultáció fiataloknak

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Serdülőknek, fiataloknak

  16-26 éves korig, négy alkalommal. Beszélgetés egy pszichológussal: önmagadról, kapcsolataidról, a világról. Iskolai preventív munkánk során több alkalommal merült fel az igény, főleg a serdülőkben, hogy személyesen, kétszemélyes helyzetben is találkoznának munkatársainkkal. Ennek az igénynek csak úgy tudunk megfelelni, hogy egy olyan eljárás, módszer után kezdtünk érdeklődni, amely megfelel a korosztály igényeinek és az intézmény […]

  Bővebben...
 • Mentálhigiénés programjaink

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Mentálhigiénés programok

  Intézményünk egyik legfőbb tevékenysége a különböző korosztályok számára kidolgozott mentális egészségnevelési programok kidolgozása és folyamatos tartása. A mentálhigiénés foglalkozásainkon a serdülő korú fiataloktól kezdve a felnőttekig mindenkit szeretettel várunk.

  Bővebben...
 • A 9. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Középiskola

  Programunk során arra törekszünk, hogy a diákok jobban megismerjék egymást az új osztályközösségben. A meghallgatás, figyelem, elfogadás megtapasztalása, a közös élmények átélése segíti a közösség összekovácsolódását.

  Bővebben...
 • A 10. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Középiskola

  A kamaszokra jellemző kockázatkereső magatartás új veszélyhelyzeteket hozhat a fiatalok életében. Ezért fontosnak tartjuk, hogy őszintén beszélgessünk a diákokkal a szerfüggésről és a viselkedési addikciókról. Arra is lehetőséget biztosítunk, hogy találkozzanak az MRE Drogambulancia rehabilitáción részt vett munkatársával. Támogatjuk őket, hogy megismerjék és használják erőforrásaikat a veszélyeztető helyzetekben.

  Bővebben...
 • A 11. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Középiskola

  A foglalkozásokon kötetlenül beszélgetünk a diákokkal a nővé/ férfivá válás útjáról, szerelemről, párkapcsolatról. Közösen keresünk válaszokat az őket foglalkoztató kérdésekre.

  Bővebben...
 • A 12. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Középiskola

  A program során a felnőtté válás folyamatáról beszélgetünk a diákokkal. Közösen gondolkodunk az őket foglalkoztató témákról: továbbtanulás, munkahely, önállósodás, családalapítás.

  Bővebben...
 • Az 1. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk:

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Alsó tagozat, Általános iskola

  6-7 éves gyermekeknek készítettük a programot, akik most kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, és ezzel sok minden megváltozik bennük és körülöttük. A sok változás megterheli őket mind érzelmileg mind fizikailag.

  Bővebben...
 • A 2. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Alsó tagozat, Általános iskola

  Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy nagy az érdeklődés az első osztály „Mesecsoportja” iránt. Hiszünk abban, hogy a mesének fontos helye van a gyerekek életében. Ezért készítettük el a második osztályban kérhető „meseélmény” programunkat is, melyhez a 8-9 éves kor élettani sajátosságaihoz igazodva választottuk ki a meséket.

  Bővebben...
 • A 3. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Alsó tagozat, Általános iskola

  Ahogyan a felnőtteknek, éppúgy a gyerekeknek is szükségük van kialakított és következetesen tartott napirendre, ez ugyanis sokkal kiegyensúlyozottabbá teszi őket.

  Bővebben...
 • A 4. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Alsó tagozat, Általános iskola

  Négy órából álló programunk célja a megelőzés. Fontosnak tartjuk, hogy a pubertás korban lévő gyerekek alapvető információkkal rendelkezzenek a drogokkal kapcsolatban. A foglalkozásokon a drogok fogalmának tisztázása, a gyerekek ismereteinek feltérképezése és a téves információk pontosítása zajlik.

  Bővebben...