Kiválasztott kategória: Pedagógusoknak

 • Esetmegbeszélő csoport

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  A pedagógusok érzékenyítő tréningjén igényként fogalmazódott meg, hogy a különböző iskolákból szerveződött team rendszeres csoportos összejövetelek keretében esetmegbeszéléseket tartson. Havonta egy vagy két alkalommal 2,5-3 órában az Egészségmegőrzési Központ két szakemberével találkoznának a csoport tagjai. Várható eredmény: a jó csoport létkörre építve (mely az érzékenyítő tréningen alakult) az ismeretek gyarapodásán és szemléletváltáson túl a résztvevők […]

  Bővebben...
 • Érzékenyítő tréning

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  A tréning során a pedagógusok mélyebben és másképpen értik és ismerik meg önmagukat, környezetüket, saját és mások viselkedését. A tréning célja: a kiégés megelőzése, tudatosabb, odafigyelőbb, megértőbb és ezért hatékonyabb pedagógus személyiség fejlesztése. Ezáltal jobb légkör alakul ki a tantestületben, melyet a diákok és a szülők is érzékelnek majd. A tréning pozitív hatást gyakorol a […]

  Bővebben...
 • Nevelési értekezletek

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Cél a mentálhigiénés szemlélet erősítése, a „közös nyelv” kialakítása a preventív jellegű munkában. Pedagógusok és segítő foglalkozású szakemberek személyes ismertségének létrehozása. Ajánlott témakörök: Az iskola és a pedagógus mentálhigiénés lehetőségei, feladata A mentáhigiénés iskolai program ismertetése, tapasztalatai, a preventív munka az iskolában A pedagógus mentálhigiénéje A pedagógiai és mentálhigiénés módszerek hasonlósága, különbözősége A mentálhigiénés konzultáció […]

  Bővebben...
 • Folyamatos konzultáció, hospitálás, eset- és óramegbeszélések

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Az iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési program megvalósításában résztvevő iskolai kulcsszereplőknek és az osztályfőnököknek. A foglalkozásokon a diákok közösségi pozíciójának, pszichés, érzelmi, tanulási, szociális helyzetének, esetleges problémáinak észlelése is megtörténik. Ez egyben a pedagógus szűrő funkciójának erősítése. Lehetőség van: azonnali konzultációra, a helyzet oldására,  értelmezésére jelzést adni a szülőknek más segítő szakemberek, intézmények bevonására

  Bővebben...
 • Iskolai órák

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Az osztályoknak az Egészségmegőrzési Központ szakemberei által tartott órákon az osztályfőnökök is részt vesznek, így egyrészt új módszerekkel ismerkednek meg az interaktív foglalkozások során, illetve másképpen más mélyebben ismerhetik meg tanítványaikat. Az iskolai órák tematikája évfolyamonként más-más. Minden korosztálynak az életkoruknak leginkább megfelelő témákat ajánlunk. Ezzel egyrészt elkerüljük, hogy egy-egy programmal a szükségesnél gyakrabban, míg […]

  Bővebben...