Kiválasztott kategória: Mentálhigiénés programok

 • Mentálhigiénés programok mindenkinek

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Egyéb mentálhigiénés szolgáltatásaink

  Pszichológiai konzultáció fiataloknak (16-26) éves korig – 4 alkalom

  Bővebben...
 • Esetmegbeszélő csoport

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  A pedagógusok érzékenyítő tréningjén igényként fogalmazódott meg, hogy a különböző iskolákból szerveződött team rendszeres csoportos összejövetelek keretében esetmegbeszéléseket tartson. Havonta egy vagy két alkalommal 2,5-3 órában az Egészségmegőrzési Központ két szakemberével találkoznának a csoport tagjai. Várható eredmény: a jó csoport létkörre építve (mely az érzékenyítő tréningen alakult) az ismeretek gyarapodásán és szemléletváltáson túl a résztvevők […]

  Bővebben...
 • Érzékenyítő tréning

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  A tréning során a pedagógusok mélyebben és másképpen értik és ismerik meg önmagukat, környezetüket, saját és mások viselkedését. A tréning célja: a kiégés megelőzése, tudatosabb, odafigyelőbb, megértőbb és ezért hatékonyabb pedagógus személyiség fejlesztése. Ezáltal jobb légkör alakul ki a tantestületben, melyet a diákok és a szülők is érzékelnek majd. A tréning pozitív hatást gyakorol a […]

  Bővebben...
 • Nevelési értekezletek

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Cél a mentálhigiénés szemlélet erősítése, a „közös nyelv” kialakítása a preventív jellegű munkában. Pedagógusok és segítő foglalkozású szakemberek személyes ismertségének létrehozása. Ajánlott témakörök: Az iskola és a pedagógus mentálhigiénés lehetőségei, feladata A mentáhigiénés iskolai program ismertetése, tapasztalatai, a preventív munka az iskolában A pedagógus mentálhigiénéje A pedagógiai és mentálhigiénés módszerek hasonlósága, különbözősége A mentálhigiénés konzultáció […]

  Bővebben...
 • Folyamatos konzultáció, hospitálás, eset- és óramegbeszélések

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Az iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési program megvalósításában résztvevő iskolai kulcsszereplőknek és az osztályfőnököknek. A foglalkozásokon a diákok közösségi pozíciójának, pszichés, érzelmi, tanulási, szociális helyzetének, esetleges problémáinak észlelése is megtörténik. Ez egyben a pedagógus szűrő funkciójának erősítése. Lehetőség van: azonnali konzultációra, a helyzet oldására,  értelmezésére jelzést adni a szülőknek más segítő szakemberek, intézmények bevonására

  Bővebben...
 • Iskolai órák

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Pedagógusoknak

  Az osztályoknak az Egészségmegőrzési Központ szakemberei által tartott órákon az osztályfőnökök is részt vesznek, így egyrészt új módszerekkel ismerkednek meg az interaktív foglalkozások során, illetve másképpen más mélyebben ismerhetik meg tanítványaikat. Az iskolai órák tematikája évfolyamonként más-más. Minden korosztálynak az életkoruknak leginkább megfelelő témákat ajánlunk. Ezzel egyrészt elkerüljük, hogy egy-egy programmal a szükségesnél gyakrabban, míg […]

  Bővebben...
 • Önismereti csoport serdülőknek

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Serdülőknek, fiataloknak

  A serdülő és fiatal korosztály önismereti igényét, önelfogadását, mások megértését és megismerését segítő csoportos forma. A foglalkozásokon játékos formában a belső tartalmak feltárása verbális és dramatikus technikával történik a korosztály igényeihez igazodva. A csoportos forma, a csoport történéseken keresztül az egyéni élményfeldolgozást, személyiségfejlődést szolgálja, illeszkedve az intézmény prevenciós szemléletéhez. A kiemelten problematikus serdülő korosztály életkori […]

  Bővebben...
 • Kortárssegítő képzés

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Serdülőknek, fiataloknak

  Új megközelítési mód mentálhigiénés munkánkban, a 2000-ben szerveződött KORTÁRSSEGÍTŐ KÉPZÉS. Legfontosabb célcsoportunk a serdülő korosztály. A kóros állapotok megelőzésére, elismerve a kortárs tényezők szerepét a segítő munkában – a képzésen résztvett fiatalokkal igyekszünk együttműködni. A képzés 100 órás (60 óra intenzív ismeretszerzés és tréning, 40 óra konzultáció) a tizedik osztályos fiataloknak azzal a céllal, hogy […]

  Bővebben...
 • Pszichológiai konzultáció fiataloknak

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Serdülőknek, fiataloknak

  16-26 éves korig, négy alkalommal. Beszélgetés egy pszichológussal: önmagadról, kapcsolataidról, a világról. Iskolai preventív munkánk során több alkalommal merült fel az igény, főleg a serdülőkben, hogy személyesen, kétszemélyes helyzetben is találkoznának munkatársainkkal. Ennek az igénynek csak úgy tudunk megfelelni, hogy egy olyan eljárás, módszer után kezdtünk érdeklődni, amely megfelel a korosztály igényeinek és az intézmény […]

  Bővebben...
 • Mentálhigiénés programjaink

  Létrehozva: 2014-02-18 | Kategória: Mentálhigiénés programok

  Intézményünk egyik legfőbb tevékenysége a különböző korosztályok számára kidolgozott mentális egészségnevelési programok kidolgozása és folyamatos tartása. A mentálhigiénés foglalkozásainkon a serdülő korú fiataloktól kezdve a felnőttekig mindenkit szeretettel várunk.

  Bővebben...