• Állásajánlat – 1 fő Iskolaorvos

  Az Egészségmegőrzési Központ

  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  állást hirdet

  1 fő iskolaorvos

  Munkakör betöltésére

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Egészségmegőrzési Központ Dunaújváros, Erkel kert 23.

  A munkakörbe tartozó feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2.sz. mellékletében foglaltak a középiskolai tanulók körében

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Feltételek:

  Háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyerekgyógyász orvos, vagy üzemorvosi szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  Büntetlen előélet.

  Az elbírálásánál előnyt jelent: iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga,

  Elvárt kompetenciák:

  Önismeret, jó kommunikációs képesség, rugalmasság, önálló munkavégzés, konfliktuskezelés, csoportmunka,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  Szakmai önéletrajz
  A kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló diploma másolata
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  Legkorábban a pályázatok elbírálását követően a szükséges engedélyeztetési eljárást követően.

  A benyújtás határideje:

  A benyújtás határideje: 2013. november 15.

  A benyújtás módja:

  Postai úton, vagy személyesen a következő címre:

  Egészségmegőrzési Központ, 2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.

  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „iskolaorvos”

  Az elbírálás módja, rendje:

  Állásinterjún való részvételt követő munkáltatói döntéshozatal.

  Az elbírálásának határideje: 2013. november 30.

  A kiírással kapcsolatosan további információ a 25/412-123-as telefonszámon kérhető

  A kiírás további közzétételének helye:

  www.kozigallas.hu

  www.egeszsegmegorzesikozpont.hu

Comments are closed.