• A 6. évfolyamos osztályok számára az alábbi témaköröket ajánljuk

  Mentálhigiénés témakör   Társas kapcsolatok II.

  „Én, te, ő…, mi, ti, ők…”

  5 alkalom

  A foglalkozásokon a diákok átgondolhatják családi és baráti kapcsolataikat, az ezekben rejlő esetleges konfliktusokat. Beszélgetünk a konfliktusok feloldásának lehetőségeiről. A program magában foglalja az osztályközösség élményszerű formálását is.

  1. alkalom:
  • Témára hangolódás, a foglalkozás kereteinek, szabályainak kialakítása
  • Társas kapcsolataim
  1. alkalom:
  • Helyem a családban
  1. alkalom:
  • Barátság
  1. alkalom:
  • Konfliktuskezelés a társas kapcsolatokban
  1. alkalom:
  • Közösségépítés

  Védőnői témakör  Káros szenvedélyek

  „Az egészségem a saját felelősségem…”

  2 alkalom

  A foglalkozások célja, hogy a diákok megismerjék a legális és illegális drogok rövid és hosszú távú egészségkárosító hatásait.

  1. alkalom:
  • A foglalkozás kereteinek, szabályainak kialakítása
  • A dohányzás hatása az emberi szervezetre
  • Dohányzással összefüggő betegségek
  1. alkalom:
  • Az alkohol és a kábítószer emberi szervezetre gyakorolt egészségkárosító hatásai
  • Az egészség feletti saját felelősség tudatosítása
Comments are closed.